MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde Satıcı olarak yer alacaktır.) :

Unvanı : Gaffar Korkmaz – ForceScripts

Telefon : +90 (850) 309 96 01

Eposta adresi : [email protected]

 

2. Tüketici Bilgileri ( Sözleşme içerisinde Alıcı olarak yer alacaktır. )

Teslim Edilecek Kişi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

 

3. Fatura ve Sipariş Veren Bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

Fatura Teslim : Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatından sonra elektronik ortamda Alıcıya teslim edilecektir.

 

4. Konu İş bu sözleşmenin konusu; Alıcı tarafından, Satıcıya ait internet siteleri üzerinden, elektronik ortamda siparişi verilen ve internet sitelerinde nitelikleri, satış fiyatı yer alan ürün / hizmetlerin satış ve teslim koşullarının, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tespitinden ibarettir.

 

5. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri

 

5.1 Satın alınmak istenen ürünün tüm özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş resimleri internet sitelerinde yer almaktadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün yeniden üretiminin yapılıp yapılmayacağı Satıcı inisiyatifindedir.

 

5.2 Satın almak istediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahil değildir %18 KDV dahil ücret işlemi ücreti satın alma aşamasında son fiyat olarak gösterilir.. İlan edilen ürün fiyatları kampanya süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ), güncelleninceye veya değiştirilinceye kadar geçerlidir.

 

5.3 Alıcı tarafından satın alınmak istenen, sözleşme konusu ürün / hizmetler tüm vergiler dahil satış fiyatı internet sitelerinde ve sipariş formunda yer almaktadır.

 

6. Cayma Hakkı

 

6.1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

6.1.1.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 

6.1.2.Elektronik ortamda anında (uzaktan) ifa edilen yazılım hizmetleri veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

 

6.1.3.Yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, cayma hakkı ve ürün iadesi dışındadır.

 

6.2. Cayma Hakkının Kullanılması

 

6.2.1. Üçüncü kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün orijinal faturası, (İade edilmek istenen ürün tüzel kişilik tarafından satın alınmış ve fatura tüzel kişilik adına düzenlenmişse; ürün iade edilirken, Alıcı tüzel kişiliğin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişilik adına düzenlenen ürün iadeleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ürün ile birlikte Satıcıya teslim edilmelidir.

 

6.2.2. İnternet sitesine kayıtlı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak doldurulacak iade formu,

 

6.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin süresi içerisinde yapılması ve cayma bildirimine konu ürünlerin makul süre içerisinde kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde, almış olduğu ürün / ürünlerin bedelini veya Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

 

6.2.5. Alıcının, kusurundan kaynaklanan bir nedenle, malın değerinin azalması veya iadenin imkânsızlaşması söz konusu olursa; Alıcı, Satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle; Alıcı, Satıcı tarafından düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. Mesela kampanya kapsamında belirli bir limit ile alışveriş edilmiş olması kapsamında yapılan indirim var ise bu miktar Alıcıya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit tutarında yapılan alışveriş karşılığında verilen hediyeler söz konusu ile cayma hakkının kullanımı akabinde iade edilecek ürün ile birlikte gönderilen hediye ürün de iade edilecektir.

 

6.2.7. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar Satıcıya aittir.

 

6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

 

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

7. Ürün Teslimi

 

7.1. Alıcı, internet sitelerimiz üzerinden, sözleşme konusu ürün/ ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan ön bilgileri okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi; ilgili Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce Alıcının, Satıcı tarafından bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim ve iade koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda Satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.

 

7.2. Sözleşme konusu ürün / ürünler, otuz günlük yasal süreyi aşmaksızın, Alıcıya veya Alıcı tarafından bildirilen teslimat adresindeki kişi ya da tüzel kişiliğe, internet sitesinde belirtilen süre içerisinde teslim edilir. (Özel ürün ve projeler 30 günlük süre üzerinde olabilir)

 

7.3. Satıcı, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Alıcının bu durumdan, ifa yükümlülüğünün süresi içerisinde haberdar edilmesini ve ödemiş olduğu toplam bedelin, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç on gün içinde kendisine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

7.4. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini, alıcı zamanında ödeme yapmadığında önceden gönderilen kaporanın iade edilmeyeceğini ve alıcı belirtilen süre (özel ürün ve projeler/yazılımda ödeme süresi 30 gündür) içerisinde ödeme yapmadığı takdirde Satıcının sözleşmeyi tek taraflı fesh edebileceğini ve projeyi iptal edip iade yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.5. Satıcı, kusuru olmaksızın, önceden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini engelleyici bir halin oluşması, sözleşme konusu ürün / ürünleri teslim edemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu derhal Alıcıya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, öngörülemeyen bu halde, siparişin, Satıcı tarafından iptal edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Siparişin bu gibi durumlarda Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından yapılan nakit ödeme bedeli, Satıcı tarafından on gün içerisinde, Alıcı hesabına ya da kredi kartına iade edilir. Kredi kartına iade işleminin yapılması halinde, Alıcı iade miktarının bankacılık işlemleri sebebi ile gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İade bedelinin gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabilecek olması sebebi ile Satıcıdan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

 

7.6. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23.2.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

7.6. Alıcı özel yazılım yaptırıyorsa ve varolan bir projede düzenleme işlemi yaptırıyorsa projeyi sonradan iptal edip iade isteme hakkı bulunmamaktadır.

 

8. Sair Hükümler

 

8.1. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği, sonrasında güncellediği bilgiler ( adres, sabit ve cep telefonu, e-posta adresi vb.) kapsamında, Satıcının, Alıcıya satış, pazarlama, bilgilendirme vb. amaçlarla ulaşmasına izin vermiştir. Alıcı, Satıcının iletişim bilgilerini bu amaç ile kullanabileceğini kabul ve beyan etmiştir.

 

8.2. Alıcı, ön bilgilendirme formu ve iş bu sözleşme konusu mal/ hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek, kırık, yıpranmış, ıslanmış, yırtılmış ambalajları kargo şirketinden teslim almayacak ve teslim aldığı ürünü kargo şirketi yetkilisinin huzurunda açarak, sevk irsaliyesi /faturada yer alan ürünlerin teslim alınan ürünler / hizmetler içerisinde olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Alıcı, teslim aldığı mal/ hizmetin sağlam, hasarsız olduğunu, sevk irsaliyesi / fatura içeriği ile uyumlu olduğunu kabul etmiş olacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalı, fatura aslı ile birlikte iade edilmelidir.

 

8.3. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, Satıcının, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmaması sebebi ile her ne nam altında olursa olsun uğrayacağı zararı tümüyle karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

8.4. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde;

 

8.5 Satıcı, satışı yapılan yazılım/ürün kaynaklı alıcının uğrayacağı herhangi bir zararı karşılamakla mükellef değildir alıcı bunu beyan ve taahhüt etmiştir.

 

9. TEMA LİSANS & SATIŞ

 

Scriptlerin herhangi bir portalda veya kendi web sitenizde açık demo ile (YAZILIM) satışı, dağıtımı ve takası kesinlikle yasaktır. Web sitemizde satışa sunulan tüm yazılımlar forcescripts.comforcescript.com sitelerine ve bunların sahibi olan “FORCESCRİPTS’e” aittir, ve FORCESCRİPTS’in malıdır. Bu yüzden bu siteden yazılım satın alan kişiler aldıkları yazılımı izinsiz olarak yeniden SATAMAZ – DAĞITAMAZ – PAYLAŞAMAZ – içeriğini düzenleyip tekrar satamaz-paylaşamaz – yazılım kendisine aitmiş gibi paylaşımını yapamaz. Alıcı bu maddelere uymayı ve uymadığı zaman hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı kendisine verilen yazılımı Satıcı’ya ilettiği alan adı/domain dışında başka bir alan adı/domain üzerinde kullanmayacağını kullandığı taktirde tüm lisanslarının kalıcı olarak iptal edileceğini kabul eder.

 

Yazılımlarımızda lisans değişikliği bulunmamaktadır ancak SATICI gerekli gördüğü durumda ALICIYA bu hakkı ücretsiz veya SATICI’nın belirleyeceği ücret karşılığında tanıyabilir. SATICI lisans değişikliği hakkını saklı tutar.

9.1  Satın alınan açık kaynak script ile ilgili html tema veya eklentiyi satın alma öncesi canlı destek ekibimizden yada satın alma sonrası ilgili sipariş detayınızdan bilgi satın alım linkini talep edebilirsiniz.

 

9.2 Satıcı satışını yaptığı yazılımda ki açıklardan dolayı oluşabilecek herhangi bir zararı karşılamak zorunda değildir bu sorumluluk tamamen alıcıya aittir. Yazılımı aktif olarak kullanmadan önce detaylı şekilde test etmeli öyle kullanmaya başlamalıdır.

 

9.3 Yazılımda yapılacak düzenlemeler alıcıya aittir, satıcı sadece yazılımdan kaynaklı çalışmayan/bozulan/hata veren yerleri belirtilen destek süresi içerisinde ve destek alabilir statüsünde olan alıcı için düzenler. Satıcı, alıcının düzenleme yaptığı yazılıma desteğini kesme hakkını saklı tutar.

 

Varsayılan destek süresi 1 aydır aksi belirtilmediği sürece tarafımızdan alınan bütün yazılımlar, mobil uygulamalar, yazılım düzenleme işlemlerinde bu süre geçerlidir. Satıcının alıcıya sunduğu desteği kesme hakkı saklıdır, istediği zaman alıcıya verdiği desteği kesme hakkına sahiptir.

 

Tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

 

Alıcı, İş bu mesafeli satış sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onaylayarak ve sözleşme konusu mal / hizmete ait ödemeyi yaparak, sözleşme koşullarını okuduğunu, kabul ettiğini kabul ve beyan etmiştir. Bu ön bilgilendirme formu Alıcı tarafından, okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.

Bu yazıyı paylaş :

Diğer Yazılarımız

image-1
resim_2023-06-30_211518985
resim_2023-06-29_234915695
resim_2023-06-28_231744675
resim_2023-06-28_222947348
image
image-1
Duyuru

Hoşgeldiniz, herhangi bir sorunuz için whatsapp kanalımızdan yazabilirsiniz. Fiyatlarımıza kdv dahil değildir. Aldığınız ürünlere dair e-faturanız ertesi iş gününde eposta adresinize iletilecektir.

 

QR WHATSAPP İLETİŞİM

BİLGİLENDİRME

Yaptığınız ödemeler PayTR aracılığı ile güvenli bir şekilde alınmaktadır. Ürün fiyatlarına kdv dahil değildir. Yaptığınız ödemelere ertesi iş günü faturanız kesilip eposta üzerinden iletilecektir.

 

Vergi Kimlik No: 5781504373

Vergi Dairesi: KÖRFEZ

Ad Soyad: Gaffar Korkmaz

Ünvan: ForceScripts